Sứ mệnh của chúng tôi là nâng cao giá trị con người Việt Nam

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Educare.com.vn là tạo ra một cộng đồng học tập trực tuyến với chất lượng cao nhất, kết nối những gia sư tài năng với những học viên đang tìm cho mình một người hướng dẫn. Chúng tôi cũng muốn cung cấp một dịch vụ dịch thuật hàng đầu với phương pháp đơn giản nhất cho mọi đối tượng khách hàng đều có thể sử dụng.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của chúng tôi nằm ở ba yếu tố chính

  • Năng lực: Tất cả những gia sư, dịch giả của chúng tôi đều là những nhân sự chất lượng với trình độ cao, yêu nghề.
  • Tầm nhìn: Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho mình một con đường dài để đi đến thành công. Đó chính là con đường phục vụ những khách hàng về của chúng tôi
  • Uy tín: Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để có thể đảm bảo thời hạn và chất lượng với khách hàng.